BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Közlekedésgazdasági Tanszék

H-1111 Budapest, Sztoczek József utca 2. St. épület 412. - Tel:(36-1) 463-1008, Fax:(36-1) 463-3267
E-mail: office@kgazd.bme.hu Skype: kgazd.bme.hu
 Create an AccountHome | Your Account | WIKI | LotusMail | WebMail  

Nyelvek
Válassz nyelvet:

English Hungarian

Főmenü
· Főoldal
· Magunkról
· Archívum
· Hallgatóknak
· Kutatás
· Tanszéki munkatársak
· Személyes adataid
· Keresés
· Linkek

  
Személyes: Szakmai önéletrajz
Ideje: 2011.05.31. 14:41
Kategória: Dr.Tánczos Lászlóné
Dr.Tánczos LászlónéNév: DR. TÁNCZOS lÁSZLÓNÉ
Beosztás: egyetemi tanár
Szobaszám: Z ép. 416.
Telefonszám: 463-3265
E-mail: ktanczos@kgazd.bme.hu
Születési hely, időpont: Zsitvagyarmat, 1944.07.05.

Végzettség:
 • okleveles közlekedésmérnök, BME 1967
 • okleveles mat. szakmernök, BME 1972

Tudományos fokozat(ok):

 • dr.univ. 1975
 • műszaki tudomány kandidátusa 1985
 • PhD 1994
 • dr. habil 1995
 • Közlekedéstudomány doktora 2000

Nyelvismeret:

 • angol felsőfokú állami nyelvvizsga (1969)
 • orosz középfokú állami nyelvvizsga (1978)

Főfoglalkozású munkahely, beosztás:

BME Közlekedésgazdasági Tanszék

  • egyetemi tanársegéd 1967-73
  • egyetemi adjunktus 1974-84
  • egyetemi docens 1985-1994
  • egyetemi tanár 1995-
  • tanszékvezető 1994-2007

DHV Hungary

  • részfoglalkozású tanácsadó 1992-1994

Oktatási tevékenység:

A) Oktatott főbb tantárgyak 1998-tól

   a) az egyetemi alapképzésben

  • Közlekedésgazdaságtan 1998-
  • Vállalatgazdaságtan II. 1998
  • Közlekedési szolgáltatások gazdaságtana II. 2000-
  • Közlekedés statisztika 1998-
  • Mérnök menedzsment 1998-
  • Döntéselőkészítő módszerek 1998-
  • Közlekedési infrastruktúra finanszírozása 1998-
  • Fenntartható mobilitás 1998-
  • Közlekedési rendszerek működtetésének menedzselése 2000 -
  • Vasúti menedzsment 2000-

   b) a szakmérnök-képzésben

  • Döntési módszerek (Közlekedési Manager Gazdasági Mérnöki szak) 1998-
  • Általános Közlekedési Menedzsment (Közlekedési Manager Gazdasági Mérnöki szak) 1998
  • Alkalmazott számítástechnika (Közlekedési Manager Gazdasági Mérnöki szak) 1998-
  • Vasúti Közlekedési Menedzsment ((Közlekedési Manager Gazdasági Mérnöki szak) 1998-
  • Gazdasági elemzés (Útépítő szakmérnöki szak) 2000
  • Menedzsment és vállalkozások gazdaságtana (Mérnök-tanár szak) 1998-

   c) a doktorandusz (PhD) képzésben

  • Közlekedésgazdaságtan
  • Transport Economics
  • Döntéselőkészítés matematikai módszerei

B) Egyéb oktatási tevékenység 1998-tól

  • PhD programok témavezetése
  • diplomatervek témavezetése
  • tudományos diákköri dolgozatok témavezetése
  • Közlekedési Manager Gazdasági Mérnöki Szak vezetése

Kutatási tevékenység

A) Kutatási területek

  • közlekedéspolitika, közlekedésgazdaság,
  • operációkutatási módszerek közlekedési alkalmazásai,
  • hálótervezés alkalmazása közlekedési beruházások előkészítésében és megvalósításában,
  • többkritériumú értékelés és csoportos döntés módszereinek közlekedési adaptálással összefüggő továbbfejlesztése,
  • légiközlekedés menetrendkészítési és fenntartási feladatainak optimalizálása,
  • a közlekedési privatizáció nemzetközi tapasztalatainak hazai adaptálhatósága,
  • a vasúti közlekedési reform és a pályahasználati díj megvalósítása, privatizálás, dereguláció a közlekedésben,
  • a közlekedési externáliák internalizálási lehetőségeinek vizsgálata,
  • a közlekedésfejlesztés és üzemeltetés új finanszírozási megoldásai
  • közlekedési árképzés korszerűsítése
  • közlekedési intézményrendszerek fejlesztése

B) Az utolsó öt évből (1998-tól) legfontosabbnak ítélt (max. öt) kutatási projekt

  1. OM, Közlekedési árképzés, témavezető
  2. Magyar Tudományos Akadémia, Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Közlekedési rendszerek és infrastruktúrák, résztvevő
  3. GKM, City-logisztika, témavezető
  4. OM, Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok, Ellátási lánc, témavezető
  5. Magyar Tudományos Akadémia. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Közlekedés és globalizáció, résztvevő

C) EU projektek témavezetése:

  1. UNITE (UNIfication of accounts and marginal costs for Transport Efficiency) Európa szerte egységes metodikán alapuló közlekedési költség és bevétel számlarendszer kidolgozása és adatokkal való feltöltése (Magyarországra vonatkoztatva). http://www.its.leeds.ac.uk/research/index.html
  2. MC-ICAM (Marginal Cost Pricing in Transport - Integrated Conceptual and Applied Model Analysis) A marginális költség alapú közlekedési árképzés gyakorlati bevezetési lehetőségeinek vizsgálata a vasúti és a városi közlekedésben, valamint az autópályák esetén (esettanulmányok összeállítása). http://www.mcicam.net/
  3. SPECTRUM  (Study of Policies regarding Economic instruments Complementing Transport Regulation and the Undertaking of physical Measures) Az EU közlekedéspolitikák gyakorlati alkalmazásának/alkalmazhatóságának vizsgálata. http://www.its.leeds.ac.uk/projects/spectrum/index.html
  4. TIPP (Transport Institutions in the Policy Process) Intézményi kérdések a közlekedésben http://www.strafica.fi/tipp
  5. IMPRINT EUROPE (Implementing Pricing Reform in Transport) Árképzés korszerűsítése a közlekedésben. http://www.imprint-eu.org/
  6. IMPRINT NET (Implementing Pricing Reform Transport Network) Árképzés korszerűsítése a közlekedési Hálózaton. http://www.imprint-net.org//
  7. HEATCO /Specific Support Action/ Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment. Harmonizált európai közlekedési költség- és projekt-értékelő módszer fejlesztése. http:// www.heatco.ier.uni-stuttgart.de
  8. EURNEX /Network of Excellence/ (European Rail Research Network of Excellence, Virtual Centre for Technology Innovation and Knowledge Management int he Railway sector)  Vasúti kutatási bázisú Nemzetközi Kiválósági Központok Hálózata http://wwww.eurnex.net
  9. REORIENT /Integrated Project/ (Implementing Change in the European Railway System). Az Európai Vasúti Rendszer változásainak megvalósítása http://www.reorient.org.uk
  10. GRACE. /Specific Targeted Research or Innovation Project/ ( Generalisation of Research on Accounts and Cost Estimation). A közlekedési hasznokkal és költségekkel kapcsolatos kutatások továbbfejlesztése. http://www.grace-eu.org
  11. TRANS-AID /Marie Curie ToK/  (Transport Infrastructure Financing) Mobilitás a tudásátadásra a  közlekedési infrastruktúra finanszírozása témában. .MTKD-CT-517191

Egyetemi-kari bizottsági tevékenység

  • BME Közlekedésmérnöki Kar Doktori és Habilitációs Bizottság titkára (2002-
  • BME Gazdaság- és társadalomtudományi Kar Doktori és Habilitációs Bizottság tag (2002-

Egyéb szakmai közéleti tevékenység

  • MTA Közlekedéstudományi Bizottság - elnök (2002-
  • MTA Elnöki Környezettudományi Bizottság - tag (2002-
  • MTA Közgyűlési doktor képviselő (1994-2000)
  • OTKA szakbizottsági tag (2007-)
  • Közlekedéstudományi Egyesület - elnökségi tag (2000-
  • Közlekedéstudományi Egyesület Tudományos Tanács - tag (1999-
  • Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, Tanácsadó Testületi tag
  • Közlekedéstudományi Szemle Szerkesztőbizottság, tag
  • Magyar Logisztikai Egyesület, tag
  • MTA Logisztikai Albizottság, tag
  • European Conference Ministers of Transport, Steering Committee of Urban Travel (neve 2006-tól: International Transport Forum), tag
  • European Union DG Research Transport Advisory Group, tag (2007-
  • Journal of Transport Economics and Policy Editorial Board, tag
  • Association of European Transport Council tag (2000-2006), tag (2007-
  • European Transport Conference, Rail Program Committee, tag (2000-
  • Chartered Institute of Logistics and Transport, tag (1995- 

Publikációs tevékenység

(Részletezése megtalálható a publikációs jegyzékben)

  • 9 db könyvrészlet
  • 6 könyvfejezet
  • 3 db disszertáció (műszaki doktori, kandidátusi, akadémiai)
  • 4 db nyomtatott egyetemi, ill. felsőfokú jegyzet
  • 10 db külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk
  • 8 db Magyarországon megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk
  • 39 db nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű konferencia előadás
  • 5 db nemzetközi konferencia kiadványban meg nem jelent idegen nyelvű konferencia előadás
  • 69 db magyar nyelvű folyóiratcikk
  • 4 db konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű konferencia előadás
  • 9 db konferencia kiadványban meg nem jelent magyar nyelvű konferencia előadás

Az összes publikációk száma: 161

Az összes ismert „idegen” hivatkozások száma: 85

Az utolsó öt (ill. tíz) évből legfontosabbnak ítélt publikációk jegyzéke

Kitüntetések 

 • Rektori dicséret (1994)
 • Széchenyi Díj (megosztott, 1998)
 • Széchényi Professzori Ösztöndíj (1998)
 • Balázs Mór díj (2005)
 • Michailich díj (2005)
 • KTE örökös tag (2005)
 • Magyar Mérnökkamara tiszteleti tag (2005)

 

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 

Név: Dr. TÁNCZOS LÁSZLÓNÉ

Beosztás: egyetemi tanár  

Könyv, könyvrészlet  

  1. Tánczos K.: Multiple criteria analysis and evaluation in decision making of transport planning. In: Lecture notes in control and information science, 1986, Vol. 84, p. 961-969.
  2. Tánczos K.- Timár, A. - Dorozik, L. - Rafalski, L.: The specific situation of countries in transition towards a market economy.In: Transport economics - Past trends and future prospects.Ed.: de Waele, A. 1995. Paris, p. 59-76.
  3. Owen, S. - Meyere, A. - Völker, J. - Tánczos K.: Organising and Financing UrbanPublic Transport Services. In: Sustainable transport in central and eastern European cities. Ed.: Short J. OECD 1996. Paris, p. 331-360.
  4. Tánczos K.: Multicriteria evaluation methods and group decision support systems for transport infrastructure development projects. In: Operations Research and Decision Aid Methologies in Traffic and Transportation Management. NATO ASI series F. Ed.: Toint, P.- Labbe, M.- Tánczos, K.- Laporte, G.1998, Springer-Verlag GmbH KG, Berlin-Heidelberg-New York-London-Paris-Tokyo-Hong Kong-Barcelona-Budapest. p. 164-182.
  5. Burnewicz, J. - Tánczos, K,.- Kowalski, J. - Chatelus, G. - Sammer, G.: Structuralchanges in the intercity transport of the countries in transition - Passenger, freight. In: Intercity transport markets in countries in transition. Ed. Short J. CEMT 1998, Paris p. 179-220.
  6. Tánczos Lászlóné.: Eurokompatibilis közlekedési infrastruktúra - elvárások és lehetőségek. Magyarország az ezredfordulón. In: Stratégiai tanulmányok a Tudományos Akadémián -  Közlekedés és EU csatlakozás. 1999. p. 45-65.
  7. Tánczos Lászlóné.: Időszerű technológiai fejlesztés a közlekedésben az EU tagállamokban. In: Stratégiai tanulmányok a Tudományos Akadémián - Közlekedéspolitika,vasútfejlesztés, informatika. 2000.p.9-37.
  8. Tánczos Lászlóné: Magyar felkészülés a közlekedés globalizációjára - Technológia Előretekintési Program. In: Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Közlekedés és globalizáció. MTA Társadalomkutató Központ Budapest, 2005. p.227-248.. ISBN 9635084323
  9. Tánczos Lászlóné: Közlekedési harmonizációs feladatok a bővülő Európai Unióban. In: A Balkán és Magyarország. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián.MTA – Társadalom kutató Központ Európa Intézet Budapest) 2007 p.409-417 ISBN 978.963.508.546 0

Könyvfejezet  

  1. Közlekedésgazdaságtan. Egyetemi tankönyv. Szerk.: Borotvás E. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.
  2. Tánczos K - Bokor Z.: Tools of Market-oriented Restructuring with Special Regard to Improving Management Information Systems. In: Transport Issues and Problems in Southeastern Europe – Chapter 12, ASHGATE, 2004, ISBN 0 7546 19702, p. 176-187.
  3. Tánczos K. - Rónai P.: Major improvements and challenges in transport logistics along the 5th corridor in Hungary. In: Transport Issues and Problems in Southeastern Europe – Chapter 10, ASHGATE, 2004, ISBN 0 7546 19702, p. 146-157.
  4. Tánczos K. - Kong Gi Seog.: Government policy to facilitate private paticipation in toll road infrastructure through the investment risk mitigation measures focused on Eastern Europe and some Asian countries. In: Transport Issues and Problems in Southeastern Europe – Chapter 7, ASHGATE, 2004, ISBN 0 7546 19702, p. 76-84.
  5. Social-economic functions of transportation and environmental impacts due to its mobile activities. In:   Environmental Science  and Technology in Hungary. MTA 2005 p. 412-414.
  6. Externalities in transportation and possibilities of their internalization. In: Environmental Science  and Technology in Hungary. MTA 2005 p.481-487.

Disszertáció (műszaki doktori, kandidátusi, akadémiai) 

  1. Tánczos Lászlóné: A szállítástervezés modelljeinek  és vizsgálati algoritmusainak alkalmazása és fejlesztése a vasútüzemben. Műszaki doktori értekezés, BME, 1975
  2. Tánczos Lászlóné: Közlekedétervezési és fejlesztési döntések előkészítésének többkritériumos elemzési rendszere. MTA Kandidátusi értekezés,1985.
  3. Tánczos Lászlóné: Az integrált közlekedési infrastruktúra hatékony működtetésének feltételrendszere. MTA doktori értekezés, 2000.

Nyomtatott egyetemi, ill. felsőfokú jegyzet  

  1. Matematikai statisztika  (Szerzőtárs dr. Magyar I.) J 16-569  Tankönyvkiadó Bp, 1970
  2. Vállalatgazdaságtan I. Tankönyvkiadó, Bp. 1979
  3. Vállalatgazdaságtan II. Tankönyvkiadó, Bp. 1979
  4. Közlekedésgazdaságtan – Gazdasági és műszaki számítások. Tankönyvkiadó, Bp. 1977.

Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk 

  1. É.Köves-Gilicze – P.Michelberger – K.Tánczos: A New Educational Program for Transportation Engineeres at the Faculty of Transport Engineering in the TU of Budapest. Australasian J. of Engng. Ed..Vol. 2. No.1. Printed in Australia. 1991. p. 25-32.
  2. Bíró M. – Simon I. – Tánczos K. : Aircraft and maintenence scheduling support – mathematical insightand a proposed interactive system.  Journal of Advanced Transportation. Vol. 26. No.2. 1992. p. 121-130.
  3. Tánczos K.: The railways of central and eastern Europe - facing new challanges.World Railway Equipment and Technology 1995/96 p.27-31.
  4. Tánczos K.: Hungarian transport policy in the process of integration with the  European Union. Transport and Logistics Journal 1995/4. p. 1-12.
  5. Tánczos K.: Wegierska polityka transportowa w procesie integracii z Unia Europejska. Transport i Logistika 1995/4. p. 35-48.
  6. Tánczos K.:First signs of growth on eastern Europe’s railways. World Railway  Equipment and Technology Update 1996/97. p. 48-50.
  7. Kiss L. N. - Tánczos K.: Transport infrastructural investment project rankings  under quasi-uniform resource allocating constraint, assisted by a multicriterion analysis process. International Transactions of Operational Research vol..5.no2, p.103-122. 1998.
  8. Tánczos K.: Transition of Hungarian Railway Transport. Japan Railway and Transport Review. 1999. September, p. 10-13.
  9. Békefi Z. – Kiss L. - Tánczos K.: Multicriteria analysis of the financial feasibility of transport infrastructure projects in Hungary. INFOR, /the official publication of the Canadian Operational Research Society (CORS)/, Vol. 41, Number1, February 2003, p. 105-126.
  10. Tánczos K. - Török Á.: The linkage of climate change and energy consumption of Hungary in the road transportation sector, Transport Journal (ISSN 1648-4142) XXII., 2007/2, (p134–138)

Magyarországon megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk 

  1. Jándy G. - Tánczos K.: Network schheduling limited by special constraint as a  function of time cost. Periodica Polytechnica ser. Transport Engineering, vol. 15. no 2. p. 111-123. 1987.
  2. Tánczos K.- Bokor Z.: Technology Foresight on Transport  Periodica Polytechnica ser. Transport Engineering, vol. 26, no. 1-2, p. 211-230., 1998
  3. Tánczos, K.,-  Kong, G. S.: A Review of Appraisal Methodologies of Feasibility Studies Done by Public Private Partnership in Road Project Development, Periodica Polytechnica, ser. Transport Engineering, vol. 30, no. 1. 2002.
  4. Tánczos K. - Török Á.: Estimation method for emission of road transport, Peridoica Polytechnica Ser. Transp. Eng. Vol. 34. No. 1-2. p. 93-100. 2006.
  5. Tánczos K.- Kormányos L. : Customer oriented service development methods in suburban railway traffic, focused on the Budapest  suburban railway development project. Peridoica Polytechnica Ser. Transp. Eng. Vol. 34. No. 1-2. p 19-34 (2006)
  6. Tánczos K.- Török Á.: Impact of transportation on environment. (megjelenés alatt). Peridoica Polytechnika Ser. Transp. Eng. Vol. 35. No. 1. (2007).
  7. Tánczos K.- Kormányos L.:Conditions of a quality public railway service in Hungary. (megjelenés alatt). Periodica Polytechnica ser. Transport Engineering. Vol. 35.No 1. (2007).
  8. Tánczos K. - Bessenyei Gy.: Analysis of state intervention effectivity in the railway industry with benchmarking methods (megjelenés alatt) Periodica Polytechnika Ser. Transp. Eng. Vol. 35. (2007).
  9. Tánczos Lászlóné, Török Árpád: Dynamic model of urban controlling based on artifical intelligent methods, PERIODICA POLYTECHNICA-TRANSPORTATION ENGINEERING 37: (1) pp. 9-14.
   dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk
   nyelv: angol

Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű konferencia előadás 

  1. Tánczos K. - Köves Gilicze É. - Füzy F.:Evaluation of fare system of the urban transport in Budapest. Annual Public Transport Symposium.  Newcastle upon Tyne 1989. (In: Conference Proceedings. p. 1-9)
  2. É.Köves-Gilicze – P.Michelberger – K.Tánczos: A New Educational Program for Transportation Engineeres at the Faculty of Transport Engineering in the TU of Budapest. Australasian J. of Engng. Ed. 1991.Vol. 2. No.1. Printed in Australia p. 25-32.
  3. É.Köves-Gilicze – P.Michelberger – K.Tánczos: The New Education Program for Transportation Engineeres. East-West Congress on Eng. Education, Cracow, Poland, 16-20 September 1991. p. 178-180
  4. Tánczos K.: A group decision support system for the decision making process applied in the field of transport development. (In: Conference Proceedings of the 22nd International Scientific Conference on Urban Development policy. Budapest, 23-25. April 1991. Scientific Association for Transport p. 104-107.)
  5. Tánczos K.: Market economy and urban traffic system. International Seminar on "Das richtige Mass im Verkehrswesen" Villach, 1990. October  2-3. (In "Beitrage zu einer ökologisch und social vertraglichen Verkehrsplanung. Seminar Das richtige Mass im Verkehrswesen" Institute für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik. Technische Universität Wien 1992/l. p. 65-76.)
  6. Tánczos K.: Impact of changing economic structure on the road freight transport. International Conference of Scientific Association for Transport.Budapest 1992. Ápril 24-25. KTE Budapest (In: Conference Proceedings.p. 111-114.)
  7. Tánczos K.: Wegierska polityka transportowa w procesie integracji z Unia  Europejska. (In: Internationale Conference on Harmonisationof Transport, 1992. Gdansk)
  8. Köves-Gilicze, É.-Michelberger,P.-Tánczos K.: Development of Curricula for Postgraduate Training at the Faculty of Transportation Engineering at the TU of Budapest. 3.rd World Conference on Engineering Education Editor: T.V. Duggan. Southampton-Boston. 1993. Vol 3. p. 321-329.
  9. Tánczos K. - Békefi Z.: The development of transport infrastructure in the frame of the Hungarian transport plicy. (In: Proceedings of the  Scientific Conference. Transportation in the Region of Central  Europe. Prague, October 23-24. 1994.
  10. Tánczos K.: Expert system based decision support model for evaluation and making urban transport development projects. (In: 25th International Scientific Conference of Scientific Association for Transport. Budapest. 26-27. Ápril. 1994.)
  11. Köves-Gilicze, - Zobory - Tánczos - Michelberger: Changes in Social System Influence the Engineering Education at the TUB. International Congress of Engineering Deans and Industry Leaders, 3-6 July 1995 Monash University Clayton, Melbourne, Australia p. 1-5
  12. Tánczos K.: Market oriented strategy for the development of urban public transport. International Conference on Reconciling Transportation: Energy and Environmental Issues, the Role of Public Transport. Budapest.  1994. May 30-June l. (In: IEA-OECD-CEMT International Conference on Reconciling Transportation: Energy and Environmental Issues, the Role of   Public Transport. Paris. 1995. p. 37-46.)
  13. Kiss L.N. -Tánczos K.: Hierarchical structures in transport infrastructural investment INFORMS, Singapore, June 25-28. 1995. (In: Conference Proceedings on INFORMS).
  14. Tánczos K.- Békefi Z.: Methodology and programme package for financing projects. United Nations “TEMHEEP Area Meeting” Scenec 1996.p.1-12.
  15. Tánczos K.: Impacts of civil infrastructure on economy. US/Central Europe Workshop on Civil Infrastructure - Research for the next century. Conference Proceedings.  Cracow 1996. oct. 4-5.
  16. Tánczos K.: Békefi Z. - Kiss J.: EDI supported Pan-European river traffic. CONFERENCE ‘96. Eger, 1996. November4-6. Conference Proceedings, NJSzT p. 47-56. Wien, 1996.
  17. Tánczos K. - Békefi Z.:The development of transport infrastructurein the frame of the Hungarian Transport Policy. In: „Transportation in the region of Central Europe” Proceedings of the Scientific Conference, Faculty of Transportation Czech Technical University Prague, October 23-24, 1997. Prague, p.141-144.
  18. Tánczos K. - Békefi Z.: INNOFIN-A new methodology and programme package  for supporting decisions of financing projects. 7th EURO Confe rence, Proceedings ,Bruge, 1997.March 24-27.
  19. Bokor, Z.-, Tánczos K.: Methoden der effizienten Entwicklung und Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur 17. Verkehrswissenschaftliche Tage (TU Dresden) – Vorträge der Tagungssektion I. "Wirtschaft und Verkehr", 1998, p. 30-42.
  20. Tánczos K.: Computer based investigations for the evaluation of financial efficiency in public/private financing of major transport infrastructure projects. 8th World Conference of Transport Research, Proceedings, Antwerp, 1998. 12-17. July.
  21. Tánczos K.: - Békefi Z. : Decission support for financing transport infrastructure in Hungary. International Conference on Technical and Economic Development of Transport and Telecommunication. Conference on the 5th anniversary of th Faculty of Transportation Sciences of the Czech Technical University in Prague. 4-5 June 1998. Prague, Proceedings, p. 180-183.
  22. Tánczos K. - Kiss J.: Telecommunication links between ports and their partners -lessonsfor Hungary. 1st European Inland Waterway Conference, Proceedings. 1999. June 9-11, Balatonfüred.
  23. Tánczos K.: Modernization of urban transport. International Conference on engineering and urban sustainability beyond 2000. Budapest, 1995.  okt. 2-4. (In: Proceedings of International Conference on Engineering and   Urban Sustainability beyond 2000. MTESz-WFEO. p. 125-135.)
  24. Tánczos K. - Farkas Gy.: Railway restructuring and the preparation for the introduction of infrastructure charging in Hungary. Conference on Railway Infrastructure Charging. Proceedings. Helsinki, 2000 July 31-Aug.1.
  25. Tánczos K. – Kong G.S.: Experiences of Using Toll Road and Possibility for Public/Private Partnership with Special Respect to Eastern Europe and Some Asian Countries (In: European Transport Conference Proceedings), Association for European Transport, Cambridge. 2001
  26. Tánczos K. – Kong G.S.: The Experience and Government Policy Direction to Facilitate Private Participation in Toll Road Infrastructure in South Koreas (In: 8th International Scientific Conference Proceedings), Bratislava. 2001 p. 113-118.
  27. Tánczos K. - Kong G. S.: Experiences of Using Toll Road and Possibility for Public/Private Partnership with Special Respect to Eastern Europe and Some Asian Countries (In: European Transport Conference Proceedings), Association for European Transport, Cambridge. 2001
  28. Tánczos K., - Kong G. S. (): The Experience and Government Policy Direction to Facilitate Private Participation in Toll Road Infrastructure in South Koreas (In: 8th International Scientific Conference Proceedings), ,Bratislava. 2001 pp. 113-118.
  29. Tánczos K., - Kong G. S.: Government policy to Facilitate Private Participation in Toll Road Infrastructure through the Investment Risk Mitigation Measures focused on Eastern Europe and some Asian Countries (In: South East European Transport Research Forum Proceedings), Budapest. 2001
  30. Tánczos K.: Problems and solutions of privately financed infrastructure. World Mobility Forum, FOVUS, "Networks for Mobility" International Symposium, Proceedings. September 18-20, 2002, Stuttgart,
  31. Bokor, Z.-  Tánczos, K.: Elaborating a city-logistic conception for the case of Budapest Transportation and Telecommunication in the 3rd millenium – 10th Anniversary of the Foundation of the Faculty of Transportation Sciences of Czech Technical University in Prague, Prague, May 2003, Proceedings p. 305-310
  32. Tánczos, K. – Farkas, Gy.: Railway infrastructure charging in Hungary – key implementation issues. 4th IMPRINT Seminar, Leuven, 13-14th May 2003. http://www.imprint-eu.org/public/Papers/IMPRINT
  33. Bokor, Z. -, Tánczos, K.: Improving city-logistics in Budapest by implementing best practices 10th World Conference on Transport Research, Session B5: Urban Goods Movement, Istanbul, July 2004, Proceedings CD
  34. Tánczos K. – Bokor Z. : Improving city-logistics in Budapest by implementing best practices 10th World Conference on Transport Research, Session B5: Urban Goods Movement, Istanbul, July 2004, Proceedings CD
  35. Tánczos K.- Török Á.: Road safety techniques in Hungary according to EU directives.: MOSATT (Modern Safety Technologies in Transportation) 2005. (ISBN 80 – 969106 – 1 - 2) p. 410-413.
  36. Tánczos K. - , Kosztyó Á.- Mészáros F.- Bokor Z. : Experiences of private provision of road transport infrastructure in Hungary. Előadás a 4th Conference on Applied Infrastructure Research "Regulation and Organizational Models in Infrastructure Sectors – Vertical Dis-/ Integration, Privatization, Concessions and PPP" ,Proceedings. Berlin, 2005. October 8
  37. Tánczos K.:Transport Policy of the Hungarian Republic with special regard to the 5th corridor.  In: 5th Pan_European Conference on Planning  for Minerals  and Transport  Infrastructures.. PEMT ’06 Proceedings 2006 May 18-20, Sarajevo.p. 131-142.
  38. Tánczos K.- Kosztyó Á. -, Török Á.: Sustainability of energy management of transport sector in Hungary, IYCE 2007. International Young Conference on Energetics (ISBN 978-693-420-908-0) Hungary, Budapest 2007
  39. Tánczos K.- Kosztyó Á. -, Török Á.: Harmonization of road price regimes in Europe, EAEC 2007 (European Automotive Congress) (ISBN 978-963-872-445-8) Hungary, Budapest 2007

Nemzetközi konferencia kiadványban meg nem jelent idegen nyelvű konferencia előadás 

  1. The development of the city logistics conception in the Budapest agglomeration. Korea-Hungary Joint Seminar on IT for Manufacturing, Soul, 17. 10. 2002.
  2. Development of the logistics conception for the capital city in Hungary (társszerző: Bokor Zoltán) SETREF workshop, Bratislava, July 2003.
  3. Traffic safety related issues of the common transport policy of the EU, International Conference on Transport Safety, Budapest, 01.07.2003.
  4. Experiences of Private Provision of Road Transport Infrastructure in Hungary (társszerzők: Bokor Zoltán, Kosztyó Ágnes, Mészáros Ferenc) 4th Conference on Applied Infrastructure Research – Poster Session, Berlin, October 2005.
  5. Transport pricing and financing from a new member state perspective. Karlsruhe, 07.10.2006.

Magyar nyelvű folyóiratcikk  

  1. Tánczos Lászlóné. - Klausmann B.: A vezeték nélküli hirközlés gazdasági hatékonysága a vasútüzemben. Közlekedéstudományi Szemle XXVIII.évf. 1978. 3.sz. p. 111-115.
  2. Tánczos Lászlóné. - Csikós I. - Papp Gy.: A vágányzári idő komplex gazdasági hatékonysági elemzésen alapuló optimalizálásának számitógépes módszere. Közlekedéstudományi Szemle XXIX.évf. 1978.7.sz. p. 299-307.
  3. Magyar I.. - Tánczos Lászlóné.: A közlekedési munkamegosztás elméletével és gyakorlatával kapcsolatos eddigi magyar tapasztalatok értékelése. Közlekedéstudományi Szemle. 1979. 12. sz. p. 548-554.
  4. Tánczos Lászlóné.: A vasúti szállítás munkatermelékenységi színvonala a nemzetközi összehasonlítás tükrében. Közlekedéstudományi Szemle. XXXI. évf. 1981. 2.sz. p. 66-72.
  5. Tánczos Lászlóné - Dóri B.: Az operációkutatási módszerek vasútgazdasági alkalmazási lehetőségeinek vizsgálat. Közlekedéstudományi Szemle XXXL. évf. 1981. l.sz. p.17-21.
  6. Tánczos Lászlóné.: Épitőipari szállitások racionalizálása operációkutatási módszerekkel, tekintettel az energiatakarékosságra. Közlekedéstudományi Szemle, XXXII. évf. 1982. 4.sz.p. 173-180.
  7. Tánczos Lászlóné.: A körzeti állomási rendszer múltja és jelene - a továbbfejlesztés rendszertechnikai megalapozása. Közlekedéstudományi Szemle. XXXIII. évf. 1983. 9.sz. p. 388-393.
  8. Tánczos Lászlóné.: Többkritériumú döntések a közlekedésben.  Közlekedéstudományi Szemle XXXIV. évf. 1984. l.sz. p.15-17.
  9. Tánczos Lászlóné.: A közlekedés hatékonyságának elemzése többkritériumos döntéselőkészitő módszerek alkalmazásával. Közlekedéstudományi Szemle. 1985. 3.sz. p.108-111.
  10. Tánczos Lászlóné. - Jándy G.: Többkritériumú hálós ütemezés az időtartam függvényében. Közlekedéstudományi Szemle. XXXVI. évf. 1986. 7.sz.  p. 301-306.
  11. Kövesné Gilicze É. - Tánczos Lászlóné.: A városi tömegközlekedés privatizálásának kérdései. Városi Közlekedés 1989.6.sz. p. 349-353.
  12. Tánczos Lászlóné. - Biró M. - Simon I.: A légi menetrendkészités korszerű módszerei. Közlekedéstudományi Szemle. XXXIX. évf. 1989. 6.sz. p.253-261.
  13. Tánczos Lászlóné.: A többkritériumú elemzés egy újabb módszere. PROMETHEE. Közlekedéstudományi Szemle. XXXIX. évf. 1989.6.sz. p.274-278.
  14. Bíró M. – Simon I.: - Tánczos Lászlóné.:Operatív Légi menetrendkészítés számítógépes támogatással. Közlekedéstudományi Szemle.1990.9. p. 409-415.
  15. Tánczos Lászlóné.: A japán vasutak privatizálásának eddigi tapasztalatai. KözlekedéstudományiSzemle. 1990. 12.p. 559-564.
  16. Tánczos Lászlóné.: A fuvarozás, a szállítmányozás és a logisztika kapcsolatrendszere. Közlekedési Közlöny 1991. 1-2. p.4-9.
  17. Borotvás E. – Magyar I. – Tánczos Lászlóné.:A hegyközi és a bodrogközi kisvasutak újjáépítési feltételeinek és alternatíváinak társadalmi – gazdasági vizsgálata. Közlekedéstudományi Szemle.1991.7. p. 241-248.
  18. Tánczos Lászlóné: A dereguláció és a privatizáció tapasztalatai a városi tömegközlekedésben Angliában. Városi Közlekedés 1991. 6. p. 328-331.
  19. Kövesné dr.Gilicze É. – dr.Simonyi A. – Tánczos Lászlóné.: A közlekedésmérnökképzés új programja a BME Közlekedésmérnöki Karán. Közlekedéstudományi Szemle XLI. évf. 8. sz. 1991. p. 304-309
  20. Kövesné dr.Gilicze . – Michelberger P. – Tánczos Lászlóné: Postgraduális tantervfejlesztés a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán. Közlekedéstudományi Szemle XLII. évf. 6. sz. p. 224-226.
  21. Tánczos Lászlóné.: Vasúti reformok és prioritások Közép- és Kelet-Európában. Közlekedéstudományi Szemle 1993. 9. sz. p. 331-334.
  22. Tánczos Lászlóné.:Versenyeztetési lehetőségek a vasúti közlekedésben- az Angol vasutak privatizációs terveinek értékelése. Közlekedéstudományi Szemle 1993. 10. sz. p. 361-367.
  23. Tánczos Lászlóné.- Makula l.: Beszámoló a VI. Közlekedési kutatási világkonferenciáról. Közlekedéstudományi Szemle. 1993. 2. p.54-60.
  24. Tánczos Lászlóné.:A közlekedés társadalmi költségeinek internalizálása. Közlekedéstudományi Szemle. 1994.11.p.389-397.
  25. Tánczos Lászlóné.: A londoni foldalatti beruházási program gazdasági hatékonysági vizsgálata és a vizsgálatot megalapozó elméleti háttér. Városi Közlekedés. 1994. 3. sz. p. 134-137.
  26. Tánczos Lászlóné.: Az európai közlekedési miniszterek konferenciájának módszer tani ajánlásai a közlekedési beruházások tervezésére és értéke lésére. Közlekedéstudományi Szemle. XLIV. 1994. 8.sz.  p. 281-289.
  27. Kövesné dr.Gilicze É - Tánczos Lászlóné dr.: A városi tömegközlekedés privatizálásának kérdései. Városi Közlekedés XXIX.,1994. évf. 6.sz. p. 349-353.
  28. Tánczos Lászlóné - Tímár A. : A közlekedésgazdaságtani kutatások és a közlekedéspolitika összefüggéseia Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája(CEMT/ECMT) 40 éves gyakorlatában. Közlekedésépítés és Mélyépítéstudományi Szemle. 1995. 3.sz.  p.79-95.
  29. Makula L. – Tánczos Lászlóné.: Döntéshozatal és társadalmi közreműködés az önkormányzatok közlekedéstervezési fejlesztési feladatai kapcsán. Városi Közlekedés. 1995. 4. P. 227-235.
  30. Tánczos Lászlóné.:A közlekedési externáliák meghatározási módszerei. Közlekedéstudományi Szemle. 1995. 2 p.49-53.
  31. Tánczos Lászlóné.: A városi közlekedéspolitika néhány időszerű kérdése. Városi Közlekedés. 1995. 6. p. 333-339.
  32. Tánczos Lászlóné: A közlekedési externáliák meghatározási módszerei -: Közlekedéstudományi Szemle (ISSN 0023 4632), XLV. évfolyam 1995/2. sz p.49-53.
  33. Tánczos Lászlóné. - Halász Gy.: A közlekedési infrastruktúrával foglalkozó kutatások általános helyzete, jelenlegi ellátottsága, lehetőségei és kilátásai Magyarországon. Közlekedéstudományi Szemle. XLVI. 1996. 6.sz. p.201-204.
  34. Tánczos Lászlóné.: A városi közforgalmú közlekedés finanszírozási lehetőségeinek vizsgálata a nemzetközi tapasztalatok alapján. Városi Közlekedés, 1996.5. p. 257-267.
  35. Tánczos Lászlóné -Makula L. : Az M0 autóút komplex értékelésének módszertani alapjai . Városi Közlekedés . 1996.4.p. 202-209.
  36. Tánczos Lászlóné.: Irányzatok az ECMT tagországok közlekedésében 1970 és 1994 között. Közlekedéstudományi Szemle 1996. 9p. 321-326.
  37. Tánczos Lászlóné.:A vasúti közlekedés, mint rendszerműködőképességének értelmezése és az interoperabilitás feltételeinek megteremtése. Közlekedéstudományi Szemle. 1997. 5. p. 165-171.
  38. Magyar I. - Tánczos Lászlóné. - Tóth L.: Időszerü keresletfeltárási és marketingfejlesztési kérdések a közlekedésben. Közlekedéstudományi Szemle. 1989.8.sz. p. 356-362.
  39. Tánczos Lászlóné. - Murányi M. - Orosz Cs. - Gedeon A.: A közlekedési nagyberuházások. Közlekedéstudományi Szemle. XVIII. 1998/9. p.332-340.
  40. Tánczos Lászlóné.:Igazságos és ésszerű árképzés a közlekedési torlódások kezelésére. Közúti és Mélyépitési Szemle. XLVIII. évf. 1998.9.sz.  p. 323-330.
  41. Tánczos Lászlóné.:A szállitási logisztika fejlesztésének aktuális kérdései. Anyagmozgatás Csomagolás. 1998/l.sz. p. 14.
  42. Tánczos Lászlóné.:Uj logisztikai irányzatok Európában. Közlekedéstudományi Szemle. XLVIII. 1998.2.sz. p. 46-52.
  43. Tánczos Lászlóné.: Eurokompatibilis közlekedési infrastruktúra. Közúti és mélyépítési Szemle. 1999. Május p. 173-178.
  44. Tánczos Lászlóné.: A technológia -fejlesztés újabb irányai az európai közlekedésben. Közlekedéstudományi Szemle 1999. 5.sz. p. 184-188. 
  45. Tánczos Lászlóné - Békefi Z. - Magyar I.: A Budapesti Intermodális Logisztikai Központ Komplex Program (BILK Komplex Program)komplex hatékonysági vizsgálatatai az állami részvétellel összefüggésben. Közlekedéstudományi Szemle 1999/12.
  46. Tánczos Lászlóné.:Logisztikai rendszerek hatékonysági vizsgálatara szolgáló elemző számítógépes model. Logisztikai híradó. 2000. Márc.p. 9-15.
  47. Tánczos Lászlóné.:A városi közlekedés fenntarthatóságának stratégiai megközelítése. Falu, város, régió. 2000.2. p.9-12.
  48. Tánczos Lászlóné.: Kötöttpályás létesítmények finanszírozási modellje. Városi közlekedés, 2001/2.
  49. Tánczos Lászlóné : A közlekedés hálózatfejlesztési, fenntartási és üzemeltetési források hatékony allokációját megalapozó vizsgálati módszerek, különös tekintettel az externáliák hatásainak figyelembevételére, Közlekedéstudományi Szemle, 2001, 9. szám p. 321-326.
  50. Tánczos Lászlóné - Bokor Zoltán: A city-logisztikai koncepciót megalapozó kutatások Supply Chain Management (SCM), 2001/11, p. 46-48.
  51. Tánczos Lászlóné. - Kiss B.: A városi közlekedés fejlesztési stratégiáinak nemzetközi kutatási tapasztalatokra alapozott komplex értékelése. Városi közlekedés 2002/2.
  52. Tánczos Lászlóné - . Bokor Zoltán: City-logisztika – megalapozó kutatások. Autóközlekedés, 2002/1, p. 16-17.
  53. Tánczos Lászlóné: A logisztikai központok szerepe az európai integrációban. Anyagmozgatás - Csomagolás. 2002/5. p.1-14.
  54. Tánczos Lászlóné - Bokor Zoltán: Kutatások a city-logisztikai fejlesztések előkészítésére. Logisztikai Évkönyv, MLE – Magyar Közlekedési Kiadó, Budapest, 2002., p. 195-203.
  55. Tánczos Lászlóné: Az országokat összekötő szállítás és logisztika, Anyagmozgatás - Csomagolás, 2003/5
  56. Tánczos Lászlóné -  Bokor Zoltán: A közlekedés társadalmi költségei és azok általános és közlekedési módtól függő hazai sajátosságai. Közlekedéstudományi Szemle, 2003/8, p. 281-291.
  57. Tánczos Lászlóné - Bokor Zoltán: Klímaváltozás és közlekedés, különös tekintettel a közlekedési árképzési rendszerekre. „AGRO 21” Füzetek, Klímaváltozások – Hatások – Válaszok, 2003/32, p. 99-109.
  58. Tánczos Lászlóné, Bokor Zoltán: A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése. Közlekedéstudományi Szemle 2. szám, 2004, p. 50-57.
  59. Tánczos Lászlóné - Bokor Zoltán: A közlekedési adók és díjak reformja. Közlekedéstudományi Szemle, 2004/1, p. 5-10.
  60. Tánczos Lászlóné -  Bokor Zoltán: A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése.  Közlekedéstudományi Szemle, 2004/2 p. 50-57.
  61. Tánczos Lászlóné - Bokor Zoltán: A társadalmi költségeken alapuló közlekedési árképzési rendszerek gyakorlati adaptációs lehetőségei. Közlekedéstudományi Szemle, 2004/5, p. 185-192.
  62. Emőd István- Füle Miklós – Tánczos Katalin – Zöldy Máté: A bioetanol magyarországi bevezetésének műszaki, gazdasági és környezetvédelmi feltételei. Magyar Tudomány, 2005/3 278. o.
  63. Tánczos Lászlóné – Nagy Zoltán: A hazai intermodális szállítási láncok bekapcsolása a nemzetközi logisztikai rendszerekbe I.; Közlekedéstudományi Szemle,2006/4, p.122-126.
  64. Tánczos Lászlóné – Nagy Zoltán: A hazai intermodális szállítási láncok bekapcsolása a nemzetközi logisztikai rendszerekbe II.; Közlekedéstudományi Szemle,2006/5, p.162-177.
  65. Tánczos Lászlóné - Török Ádám: Közúti közlekedési módválasztás modellezése Budapest és Győr között, Közlekedéstudományi Szemle (ISSN 0023 4632) LVII. Évfolyam 2007. 6. sz. p220-226.
  66. Tánczos Lászlóné: Hatékony közlekedésbiztonsági stratégia kialakítása (megjelenés alatt)  Magyar Tudomány, 2007. p. 23.
  67. A Dr. Molnár Sándor -- dr. Tánczos Katalin -- Molnár Márk: Hazai klímapolitikai intézkedések értékelése az energiaszektorban, ELEKTROTECHNIKA 2010. 12 pp.5-8.
  68. 2010. Koren Csaba -- Dr. Tánczos Lászlóné -- Dr. Tímár András: A közúti kiadások finanszírozásának jelenlegi magyar és nemzetközi gyakorlata, KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 61: (12) pp.848-863.
  69. 2011. Koren Csaba, Tánczos Lászlóné, Tímár András: A közúti kiadások forrása, KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 61: (2) pp. 26-32.
   dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk
   nyelv: magyar
  70. 2011. Koren Csaba, Tánczos Lászlóné, Tímár András: A közúthálózat a nemzeti vagyon eleme, vagyongazdálkodás, KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 61: (1) pp. 4-11.
   dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk
   nyelv: magyar
  71. dr. Tánczos Katalin: "A közös közlekedéspolitika értékelése" Európai Tükör 2011. 5 pp..10-22.

Konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű konferencia előadás 

  1. Kövesné dr.Gilicze É. - Tánczos Lászlóné dr.: Közlekedési rendszerek és irányításuk. Ipari Nyílt Napok BME 1997. I. 15. p.8
  2. Tánczos Lászlóné : A közlekedési kutatások tapasztalatai az EU 5. Keretprogramban, felkészülés a 6. Keretprogramra. Közlekedési Információs Nap: . Budapest,2002. Okt. 10. (CD)
  3. Tánczos Lászlóné:"Közlekedés, szállítás, logisztika - EU-kompatíbilis fejlesztés"   Gazdálkodási és Tudományos Társaságok és az OM K+F HÁ TEP Konferencia, Budapest, 2002. nov.11.(CD)
  4. Tánczos Lászlóné: Innovatív city-logisztika – a koncepciótól a megvalósulásig. Innováció és Fenntartható Felszíni Közlekedés Konferencia NKTH, Magyar Mérnökakadémia. 2007. szeptember 4-6. Budapest, p 10. (CD).

 

Konferencia kiadványban meg nem jelent magyar nyelvű konferencia előadás 

  1. OMFB Technológiai Előretekintési Program "Közlekedés, szállítás" munkacsoportjának ajánlásai (társszerző Bokor Zoltán) XIV. Nemzetközi Szállításszervezési Szakkonferencia, Balatonföldvár, 1999. november
  2. A city-logisztikai koncepciót megalapozó kutatások. (társszerző Bokor Zoltán) LOGI-TECH 2001 Logisztika a Gyakorlatban Szakkiállítás, Budapest, 2001. szeptember
  3. A logisztika illesztése az EU kompatibilis közlekedési rendszerekbe. (társszerző Bokor Zoltán) MTA Logisztikai Albizottság ülése, Budapest, 2001. november
  4. Eurokompatibilis közlekedési infrastruktúra. Győr, 2002. 11.08.
  5. Az EU csatlakozás várható közlekedési tendenciái és az azok megvalósítását nehezítő feltételek (társszerző: Bokor Zoltán) BKIK – „A közlekedés feladatai 2004 májusáig”, Budapest, 2003. szeptember
  6. Eurokompatibilis közlekedés. Volán Egyesülés, Balatonvilágos, 2003.06.17.
  7. A közlekedési externáliák és internalizálásuk lehetősége, mint az életminőség javításának eszköze. Budapest, 2003.03.01.
  8. Fenntarható közlekedés és éghajlatváltozás. Előadás az MTA „Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia koncepciójának alapjai” c. konferencián. Budapest 2006. szeptember 28.
  9. Fenntartható közlekedési rendszerek. Előadás a BME Közlekedésmérnöki Kar megalakulásának 55 éves jubileumi ülésén. Budapest 2006. szept. 14. 

AZ UTOLSÓ ÖT ÉVBŐL LEGFONTOSABBNAK ÍTÉLT PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE (max. 10) 

Név: Dr. TÁNCZOS LÁSZLÓNÉ

Beosztás: egyetemi tanár  

  1. Tánczos Lászlóné: Magyar felkészülés a közlekedés globalizációjára - Technológia Előretekintési Program. In: Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Közlekedés és globalizáció. MTA Társadalomkutató Központ Budapest, 2005. p.227-248.. ISBN 9635084323
  2. Tánczos Lászlóné: Közlekedési harmonizációs feladatok a bővülő Európai Unióban. In: A Balkán és Magyarország. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. MTA – Társadalom kutató Központ Európa Intézet Budapest) 2007 p.409-417 ISBN 978.963.508.546 0
  3. Externalities in transportation and possibilities of their internalization. In: Environmental Science  and Technology in Hungary. MTA 2005 p.481-487.
  4. Tánczos K.: Problems and solutions of privately financed infrastructure. World Mobility Forum, FOVUS, "Networks for Mobility" International Symposium, Proceedings. September 18-20, 2002, Stuttgart,
  5. Tánczos Lászlóné : A közlekedés hálózatfejlesztési, fenntartási és üzemeltetési források hatékony allokációját megalapozó vizsgálati módszerek, különös tekintettel az externáliák hatásainak figyelembevételére, Közlekedéstudományi Szemle, 2001, 9. szám p. 321-326.
  6. Tánczos Lászlóné -  Bokor Zoltán: A közlekedés társadalmi költségei és azok általános és közlekedési módtól függő hazai sajátosságai. Közlekedéstudományi Szemle, 2003/8, p. 281-291.
  7. Tánczos Lászlóné, Bokor Zoltán: A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése. Közlekedéstudományi Szemle 2. szám, 2004, p. 50-57.
  8. Tánczos Lászlóné - Bokor Zoltán: A közlekedési adók és díjak reformja. Közlekedéstudományi Szemle, 2004/1, p. 5-10.
  9. Tánczos Lászlóné: Eurokompatibilis közlekedési infrastruktúra -elvárások és lehetőségek, Budapest, In Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Budapest,1999. p.45-65.
  10. Katalin Tánczos: Multicriteria evaluation methods and group decision support for transport infrastructure development projects, In: Operations research and Decision Aid methodologies in Traffic and transportation Management. NATO, ASI Series F., Berlin, 1998. p.164-182

 
Beállítások

 Nyomtatható változat Nyomtatható változat

 Küldd el levélben! Küldd el levélben!


Sajnos a cikkhez nem lehet hozzászólást küldeni

Minden jog fenntartva ©
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
A portált továbbfejlesztette: HA5ABE webmaster@kgazd.bme.hu
PHP-Nuke

Oldal generálás: 0.087 másodperc